1. Наем на автобуси за организирани пътувания:

1.1. Автобусите и микробусите на фирма Картал Тур ООД се отдават под наем с шофьор.

1.2. Наемната цена се изчислява на километър при минимум 100 км на курс/екскурзия. За курсове/екскурзии под 100 км, се договаря наемна цена на ден. Наемната цена включва наем на автобус и дневни на шофьора. Храна и нощувки на шофьора се поемат от Възложителя.

1.3. Предварително се подписва договор с Възложителя, в който се уточняват маршрут, километри, вида на наетия автобус, наемна цена и начин на разплащане.

1.4. Разплащанията могат да бъдат в брой или по банкова сметка на фирма Картал Тур ООД в банка ОББ. До 7 дни преди началото на пътуването, Възложителят внася аванс (капаро) в размер на 50% от договорената цена. Останалите 50% се внасят до 3 дни след приключване на пътуването и засичане на точните километри, изминати по време на екскурзията.

1.5. Картал Тур разполага с всички необходими лицензи, застраховки и категоризация на автобусите си за превоз на ученици в България и чужбина. Заверени копия от същите се предоставят на Възложителя за получаване на разрешение за пътуване от РИО.

      2. Редовни линии

2.1. Разписанието на редовните линии, осъществявани от Картал Тур, е публикувано на сайта на фирмата (Редовни линии), както и е налично на гише “Информация” на Автогари София, Кърджали и Ардино.

2.2. Закупуване на билет е възможно на гишетата на Автогари София, Кърджали и Ардино, в офис №64 на Картал Тур ООД на автогара Кърджали, както и директно от шофьора на автобуса.

2.3. В цените на всички билети е включена застраховка “Злополука при пътуване”.

      3. Договаряне на специализиран превоз

3.1. Картал Тур предлага изгодни условия за превоз на служители на предприятия в област Кърджали. Всеки превоз се договаря индивидуално с Възложителя, като договорените ценови условия представляват търговска тайна между двете страни.