Какво е картал
Значението на думата КАРТАЛ на български е орел. Различни видове орли се обозначават общо с това име, а в орнитологичните среди казват “картал” и на черния лешояд.
В турския език има няколко вида картали, които на български се превеждат така:
Ak kuyruklu kartal – Морски орел
altın kartal – скален орел
balık kartalı – Орел рибар; орел рибар
Balık kartalı – Орел рибар
bayağı deniz kartalı – морски орел
Bozkır kartalı – Степен орел