Договор за подкрепа на МСП

На 14.01.2021г. “Картал тур“ ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.091-0511„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19 В тази връзка дейностите по…continue reading →
Безвъзмездна финансова помощ за Картал Тур

Безвъзмездна финансова помощ за Картал Тур

На 30.09.2020г. “Картал тур“ ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-25864 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В тази връзка дейностите по проекта…continue reading →
Какво е картал

Какво е картал

Значението на думата КАРТАЛ на български е орел. Различни видове орли се обозначават общо с това име, а в орнитологичните среди казват "картал" и на черния лешояд. В турския език има няколко вида картали, които на български се превеждат така: Ak kuyruklu kartal - Морски орел altın kartal - скален орел balık kartalı - Орел рибар; орел рибар Balık kartalı - Орел рибар bayağı deniz kartalı - морски орел Bozkır kartalı - Степен орелcontinue reading →