Безвъзмездна финансова помощ за Картал Тур

Безвъзмездна финансова помощ за Картал Тур

На 30.09.2020г. “Картал тур“ ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-25864 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В тази връзка дейностите по проекта…continue reading →